BaltInter

Visa gama paslaugų verslininkams,

norintiems investuoti Lietuvoje

 

Istorija  

Įsteigta 1995 m. prancūzų auditoriaus, gyvenančio Lietuvoje nuo nepriklausomybės atkūrimo, iniciatyva; BALTINTER sugebėjo išplėtoti ir išlaikyti vietinių ir užsienio klientų ratą.

Tikslas

BALTINTER yra specializuotas konsultacinis biuras, kurio pagrindinis tikslas yra pateikti konkrečius sprendimus problemoms, su kuriomis susiduria užsienio investuotojai, ketinantys plėtoti veiklą Lietuvoje. Siūlomos paslaugos apima tiek vienkartinius tyrimus, tiek reguliarią pagalbą ilgalaikiuose projektuose.

Sudėtis 

BALTINTER – tai mišrus kolektyvas, kurį sudaro specialistai tiek iš vakarų, tiek iš Lietuvos. BALTINTER sugebėjimai pagrįsti praktiniu vietinių realijų pažinimu bei daugiamete vakarų investuotojams aktualių klausimų sprendimo patirtimi.Pagrindinės paslaugos, teikiamos BaltInter

Konsultacijos juridiniais ir mokesčių klausimais

Užsienio kapitalo įmonių arba bendrų įmonių steigimas, įstatų ir kitų su jais susijusių dokumentų redagavimas, visų formalumų atlikimas iki pilno įregistravimo; užsienio įmonių atstovybių registravimas.

 Specializuotos konsultacijos mokesčių ir pajamų deklaravimo klausimais.

 Juridinių ir verslų sutarčių rengimas.  

Buhalterija ir valdymas, įmonių auditas

Vietinių įmonių buhalterijos įdiegimas, vedimas ir priežiūra, tarpinio balanso ruošimas, detali periodinė ataskaita užsienio partneriams.

 Numatomų įsigyti vietinių įmonių verslo vertinimas.

Visų aukščiau nurodytų dokumentų rengimas prancūzų, vokiečių ar anglų kalba.

Kitos paslaugos

 Strateginių įmonių planų (biznio planų) rengimas, jų įvykdymo tyrimai; nekilnojamojo turto projektų  investicijų portfelio ir banko kreditų valdymas.

Legalizuoti vertimai

Teisinių dokumentų prancūzų, vokiečių ir anglų kalbomis vertimas į lietuvių kalbą ir atvirkščiai; vertimų legalizavimas.

Kompetentingo personalo ar partnerių paieška ir atranka Įgaliotinių arba adreso suteikimo paslaugos  UAB  BALTINTER

La g. 8-11

LT-02101  Vilnius

LIETUVA

 

Kontaktams

   Tel. Tel +37069872217

El. paštas :   kontora@baltinter.lt